Regionale Energiestrategie

Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart (3,45 Terawattuur) van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie.

Drenthe is één van de 30 energieregio's in Nederland. De energieregio's zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken over:

  • grootschalige productie van hernieuwbare elektriciteit;
  • verdeling van de in de regio aanwezige duurzame warmte;
  • de hiervoor benodigde infrastructuur.

Situatie gemeente Westerveld

Voor gemeente Westerveld geldt dat het college eerst met de samenleving in gesprek wil voordat er concrete plannen ontstaan. Daarom zijn in januari 2020 twee startbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze startbijeenkomsten is de samenleving uitgedaagd om met een open vizier te bekijken welke kansen er zijn in de eigen omgeving die kunnen bijdragen aan het Westerveldse aandeel van de RES. Bekijk de samenvatting van de startbijeenkomsten.

RES 1.0

Op 14 april 2021 heeft het college de RES 1.0 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Westerveld.

Daarbij is de keuze gemaakt om voor de RES 1.0 alleen een ambitie aan te leveren met betrekking tot het opwekken van zonne- en windenergie. De reden daarvoor is dat het college eerst met de samenleving in gesprek wil voordat er concrete plannen ontstaan.

De ambitie is als volgt:

  • 28.000 MWh techniekneutraal op land opwekken. Dit staat gelijk aan twee grote windmolens óf 31 hectare zon op land. Een combinatie van beide is ook mogelijk.
  • 47.000 MWh op de daken, met zonnepanelen. Dit staat gelijk aan ongeveer zestig procent van de potentiële Westerveldse daken.

Informatie

U leest meer over de RES Drenthe op de website energievoordrenthe.nl