Transitievisie Warmte (TVW)

We gebruiken aardgas om onze huizen te verwarmen en om mee te koken. De komende dertig jaar gaan we samen aan de slag om de stap te maken naar aardgasvrij wonen en werken in Westerveld. We werken aan de afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.

 • Vragen en antwoorden Transitievisie Warmte

 • Ter inzagelegging concept Transitievisie warmte

  De concept Transitievisie Warmte ligt voor u ter inzage. In dit concept beschrijven we in hoofdlijnen de wensen en mogelijkheden voor wonen en werken zonder het gebruik van aardgas in onze gemeente. We geven aan wat de aanpak is voor de komende jaren en hoe we hiermee - met u als inwoner - aan de slag willen gaan. Samen met verschillende partners en inwoners zijn we tot dit concept gekomen.

  We willen iedereen de kans geven om het concept van de Transitievisie Warmte door te lezen en hierop te reageren. We verzamelen de reacties, opmerkingen en zienswijzen. Naar aanleiding hiervan passen we teksten aan, geven wij ze een plek in het uitvoeringsprogramma of nemen er kennis van. Dit verwerken we in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte.

  Het concept kan digitaal worden ingezien. Naast de concept Transitievisie Warmte is er een begeleidende tekst en een kennisdocument: de technisch-economische analyse.

 • Concept Transitievisie Warmte gemeente Westerveld

  pdf, 2MB
 • Kennisdocument Technisch-economische Analyse

  pdf, 1MB