Duurzaamheidsbon

Inwoners die een eigen woning hebben, kunnen ook in 2023 maximaal € 500,- terugkrijgen voor een tweede duurzame maatregel om hun woning energiezuiniger te maken.

Door de tweede investering te subsidiëren (en niet de eerste) willen we woningeigenaren stimuleren om een éxtra stap te zetten in het energiezuiniger maken van de woning. Deze tweede investering kan gesubsidieerd worden voor 75% en met een maximum van € 500,-. Inwoners kunnen de facturen van de eerste en de tweede investering, samen met naam, adresgegevens, woonplaats en IBAN-nummer indienen bij de gemeente Westerveld via info@gemeentewesterveld.nl (onder vermelding van Duurzaamheidsbon 2023). Let op: Inwoners die nog géén reactie hebben gekregen op een eerdere de aanvraag, kunnen deze zo spoedig mogelijk verwachten. Het is dus niet nodig om daarvoor nogmaals een aanvraag in te dienen. 

Wat zijn de voorwaarden om kans te maken? 

Voor aanvraag van een Duurzaamheidsbon gelden de volgende voorwaarden:  

 • het betreft een tweede energiebesparende investering. De 1e energiebesparende maatregel is uitgevoerd na 1 januari 2017 en bedroeg min. € 1000,-;
 • de duurzaamheidsbon is uitsluitend van toepassing op eigen woningen in de gemeente Westerveld, die geschikt en bestemd zijn om voortdurend als hoofdverblijf ter beschikking te staan aan één of meer natuurlijke personen; 
 • uitsluitend eigenaar-bewoners van de woningen en appartementen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling;
 • per jaar kan iedere eigenaar-bewoner maximaal één Duurzaamheidsbon indienen. 
 • het verzoek tot uitbetaling van deze Duurzaamheidsbon moet worden ingediend binnen drie maanden na uitvoering van de tweede maatregel, voorzien van de gevraagde gegevens . U krijgt vervolgens per e-mail of per post bericht van ons over de toekenning van de Duurzaamheidsbon.


Welke maatregelen komen in aanmerking voor de Duurzaamheidsbon 2023?

(let op: deze zijn vernieuwd)

 • gevelisolatie met een hoge isolatiewaarde (R min. 3.5) en/of isolerende gevelpanelen (U max. 0.7);
 • dakisolatie met een hoge isolatiewaarde (R min. 3.5);
 • vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde (R min. 3.5); 
 • spouwmuurisolatie met een hoge isolatiewaarde (R min. 1.1); 
 • HR++ glas, al dan niet in combinatie met het plaatsen van nieuwe kozijnen (U max. 1.2) of spouw (min.11mm);
 • een sedumdak; 
 • zonneboiler met collector (met Solar Keymark-certificaat); 
 • zonnepanelen;
 • vernieuwen van CV ketel voor een HR ketel met A label pomp;
 • warmtepompboiler;
 • warmtepomp CV systeem;
 • elektrische warmtepomp (alleen i.c.m. LTV);
 • lage temperatuur verwarming (LTV);
 • een pomp van een ventilatie unit op basis van gelijkstroom;
 • lucht-lucht warmtepomp (airco), primair voor het verwarmen van een woonkamer, min. A++ voor verwarmen (SCOP min. 4.6);
 • douche warmteterugwinning systeem (WTW), eventueel met thermosstaatdouchekraan;
 • waterzijdig inregelen;
 • infraroodverwarmingspanelen als bijverwarming. Zonder bewegingssensor en bevestigd aan plafond. Te plaatsen in een woonkamer/werkplek. Panelen met hoge temperatuur verwarming; 90-130o C.;
 • inductiekookplaat, al dan niet in combinatie met het aanleggen van een nieuwe groep in de woning, alleen in combinatie met eigen energie-opwek, zoals bijv. zonnepanelen;
 • HR+++ glas (triple), al dan niet in combinatie met het plaatsen van nieuwe kozijnen, (U max. 1.2).

Periode 

De subsidieregeling geldt van 21 maart t/m 31 december 2023. Voor 2023 is € 50.000,- beschikbaar. Hierbij geldt dat er wordt uitbetaald voor zover er nog geld beschikbaar is op het moment van het aanbieden van de Duurzaamheidsbon. Dus: OP=OP!

Wat ontvangen we graag van u?

Voor het indienen van de Duurzaamheidsbon en het verzoek tot uitbetaling, is het volgende nodig:  

 • stuur de factuur van de eerste maatregel met daarop de datum van betaling. De factuur moet ondertekend zijn door het bedrijf dat de eerste maatregel heeft uitgevoerd;
 • stuur ook de factuur van de tweede maatregel, met ook hierop de datum van betaling en een ondertekening van het uitvoerende bedrijf.

Retouradres

Gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever ( info@gemeentewesterveld.nl ) Postbus 50, 7970 AB Havelte, tel. 14 0521. U kunt ook een e-mail sturen naar de gemeente incl. benodigde documenten;