Circulaire economie

De afgelopen jaren is er een sterke ontwikkeling gaande over het herwaarderen van afvalstromen. Door het verwaarden van afval, verandert deze in een grondstof in plaats van een restproduct. Deze ontwikkeling reduceert de CO2-uitstoot en creëert lokale economische kansen. Samen bewegen we naar een circulaire economie. Plannen hiervan zijn opgenomen in ons afvalbeleid, met het Collectief Circulair Westerveld zijn we al aan de slag.

  • Collectief Circulair Westerveld

    Samen bewegen naar circulaire economie

    We leven in woelige tijden. De druk op biodiversiteit en klimaat neemt toe, grondstoffen worden schaarser, de woningnood stijgt en afval hoopt op. Het is een opeenstapeling van uitdagingen die we allemaal voelen. Dat vraagt om het maken van slimme keuzes en biedt kansen om samen te bewegen naar een circulaire economie.