Collectief Circulair Westerveld

Samen bewegen naar circulaire economie

We leven in woelige tijden. De druk op biodiversiteit en klimaat neemt toe, grondstoffen worden schaarser, de woningnood stijgt en afval hoopt op. Het is een opeenstapeling van uitdagingen die we allemaal voelen. Dat vraagt om het maken van slimme keuzes en biedt kansen om samen te bewegen naar een circulaire economie.

logo

Collectief Circulair Westerveld (CCW) is ontstaan vanuit de bevlogenheid van een aantal partners en de behoefte om in Westerveld vernieuwing op het gebied van circulariteit en duurzaamheid te versnellen. Partners van het collectief zijn:

 • gemeente Westerveld
 • Versnellingshoeve ’t Kiemt
 • Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie - NICE
 • Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe
 • Buitengewone leerstoel i.o. CEPRO
 • Beweegcoaches Westerveld

Collectief Circulair Westerveld wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Regio Deal Regio Zwolle.

Circulaire economie

In een circulaire economie maken we van afval nieuwe producten en gebruiken we materialen opnieuw. In een circulaire economie worden minder grondstoffen verbruikt, wordt duurzamer geproduceerd en geconsumeerd en afval zoveel mogelijk hergebruikt. Een circulaire economie draagt bij aan een gezond milieu, een sterke economie en een leefbaar klimaat.

Circulair produceren en consumeren in Westerveld

De gemeente Westerveld is al lang niet meer alleen die prachtige gemeente waar groene essen, brinkdorpen en nationale parken het karakter bepalen. De gemeente, met haar inwoners en ondernemers, is een actieve en waardevolle partner in het realiseren van een circulaire economie, een uitdagende opgave waarvoor Nederland staat.

Actieve ondernemers en inwoners

Actieve ondernemers in Westerveld gaan voorop om circulair produceren en consumeren te stimuleren. Ze zien de noodzaak om tot een circulaire economie te komen en ontwikkelen activiteiten die zijn gebundeld in het programma ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’. In de transitie naar een circulaire samenleving kunnen inwoners en ondernemer vanuit dit programma ondersteuning krijgen van het Collectief Circulair Westerveld.

Samen ontdekken, leren, creëren en investeren in Expeditie

Juist omdat Westerveld een geschiedenis heeft in zelfvoorzienend zijn, is de gemeente op vele fronten een geschikte plek om te experimenteren met kleinschalige, ecologische landbouwmethoden die voldoen aan de vraag van de toekomst. De eerste Expeditie Circulair Westerveld vond plaats in 2022. De tweede Expeditie start in 2023. Inwoners en ondernemers konden hun circulaire project tot in 1 december 2022 indienen. Om de inzenders daarbij te ondersteunen was een praktisch reglement beschikbaar. Vervolgens hebben de organisatoren van de expeditie verdiepende gesprekken met de inzenders gevoerd. Daarna heeft de vakjury, bestaande uit Dennis Melenhorst (secretaris-directeur Economic Board Regio Zwolle), Kees Klomp (lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam) en Roel Vedder (wethouder gemeente Westerveld), de inzendingen inhoudelijk beoordeeld. De vakjury was verrast: "Bij iedere inzending proefden we de bevlogenheid", aldus de reactie van de vakjury. "Het geeft energie om te zien hoe mensen vanuit hun eigen passie en geloof in een circulaire samenleving van betekenis willen zijn in Westerveld. In onze selectie heeft met name de potentie van de inzending de doorslag gegeven. Dus in hoeverre kan dit project in de expeditieperiode met begeleiding vanuit IDEE, START of GROEI bijdragen aan de transitie naar meer circulair leven, wonen en werken in Westerveld. Ook doet het ons goed om te zien hoe de organisatoren van CCW hun netwerk en expertise willen inzetten om de niet-geselecteerde projecten een stapje verder te helpen".

Deelnemende projecten Expeditie 2023

Naast de vier nieuwe projecten die de vakjury heeft geselecteerd, hebben de organisatoren van CCW met de deelnemers uit de eerste expeditie gekeken wat nodig c.q. gewenst voor hun doorontwikkeling. Er zijn vier projecten die baat hebben bij een vervolgstap binnen de expeditie. Dit maakt dat de komende expeditie wordt gevormd aan de hand van acht projecten. Dit zijn:

 • De Vrolijke Noot | Ties en Esther Betjes (IDEE)
 • Aarde Collectief | Bouwie Greenman (IDEE)**
 • De rest is wat waard | Matthew Hankel (START)
 • Herbestem Westerveld | Jean Berkhout (START)
 • Waardevolle wol uit Drenthe | Anita Trinks-de Gooijer (START)
 • All about støv | Marjoleinn Perin (GROEI)
 • De Pluimerije | Jan-Jaap en Marjolein Bakker (GROEI)
 • Walt Cider | Tom Hoogland (GROEI)

(** dit project is voorlopig geselecteerd en wordt in februari 2023 definitief beoordeeld)

Vragen of meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten, bel dan met (06) 16 95 22 11 of stuur een email naar info@collectiefcirculairwesterveld.nl. Website Collectief Circulair Westerveld: www.collectiefcirculairwesterveld.nl

Versnellingshoeve ‘t Kiemt

Versnellingshoeve ’t Kiemt in Frederiksoord is één van de partners en ondersteunt ondernemers met circulaire ambities in hun omslag naar een circulaire bedrijfsvoering. “Wij zijn circulaire versnellers”, zegt Wiebe Lamsma van Versnellingshoeve ’t Kiemt. “We bieden alle mogelijkheden om ondernemers met circulaire ambities een steun in de rug te geven en staan altijd open voor een goed gesprek en een goed idee. Ook inwoners die een bijdrage willen leveren aan een duurzame lokale economie, zijn van harte welkom bij ons collectief. Verder betrekken we onderzoek en onderwijs om op alle fronten te leren en deze ontwikkelingen vast te leggen.” Meer informatie over Versnellingshoeve ’t Kiemt: www.versnellingshoeve.nl