Subsidie klimaatbestendige tuin beschikbaar

Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor hun tuin. Met deze subsidieregeling wil de gemeente inwoners stimuleren om één of meerdere duurzame maatregelen in hun tuin te nemen. Denk aan het planten van een boom of het opvangen van regenwater. Zo wordt de tuin beter voorbereid op droogte, hitte en hoosbuien.

Er zijn steeds vaker extreme weersomstandigheden in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan hevige regenbuien of droge en hete zomers. Door een paar kleine maatregelen toe te passen in de tuin, verkleinen inwoners de kans op wateroverlast tijdens regenbuien en blijft de tuin koeler in de zomer. Daarnaast trekken groene tuinen bijen en vlinders aan. 

Maatregelen voor een duurzame tuin

Wie zijn tuin wil aanpakken, kan vanaf nu subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen: regenwater afkoppelen van het riool, een regenwatervoorziening plaatsen (bijvoorbeeld een regenton), een groendak of -gevel aanleggen, stenen vervangen door groen (zoals planten en bloemen), een boom planten of regenwater opnieuw gebruiken (bijvoorbeeld met een watertank om het toilet mee door te spoelen). Inwoners kunnen de maatregelen zelf of door een hovenier laten uitvoeren. 

Subsidie snel en simpel aanvragen

Inwoners kunnen online snel en simpel een subsidieaanvraag doen. Na een eerste beoordelingscheck weet de inwoner hoeveel subsidie er gereserveerd wordt voor zijn/haar plannen en kan er gestart worden met het uitvoeren van de maatregelen. Na uitvoering stuurt de inwoner foto’s van het resultaat en kan de gemeente, na goedkeuring, de subsidie uitkeren. De subsidie is aan te vragen via: www.subsidieaanvragen.nl/Westerveld

Helpdesk

Voor vragen over de maatregelen of het aanvragen van subsidie kunnen inwoners terecht bij de helpdesk van www.subsidieaanvragen.nl. De helpdesk is per e-mail en telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Samenwerkingsverband

De subsidie voor de tuin is beschikbaar in de gemeenten Westerveld, De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland en wordt mede beschikbaar gesteld door waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Drenthe. 

foto subsidie voor klimaatbestendige tuin
Foto: vrouw maakt tuin klimaatbestendig