Natuur inclusief

Gemeente Westerveld bestaat voor één derde uit beschermde natuur. Er zijn drie Natura 2000-gebieden (Drents-Friese woud, het Dwingelderveld en het Holtingerveld) en twee daarvan zijn Nationale Parken. De energietransitie en de ontwikkelingen in de agrarische sector maken dat zowel het uiterlijk van de omgeving als de biodiversiteit onder druk staan. De landelijke uitstraling is onderdeel van het DNA van de gemeente Westerveld en maakt dat er een belangrijke taak ligt deze gebieden te behouden.