Nieuws, contact en achtergrondinformatie

Hier leest u actuele berichten over duurzaamheid en hoe u contact kunt opnemen met de gemeente.

 • Wethouder Doeven reikt energie-bespaarpakket uit

  In navolging van het succes van de Fixdagen Westerveld, bracht het duurzaamheidsteam van de gemeente Westerveld het nut van (kleine) energiebesparingsmaatregelen onder de aandacht tijdens de Ondernemersfair op zaterdag 4 november jl. Op de stand konden bezoekers dobbelen voor het winnen van kleine energiebesparende maatregelen. Afgelopen vrijdag overhandigde Wethouder Doeven een pakket met kleine energiebesparende maatregelen aan Alien Jalving, coördinator voedselbank Westerveld.

 • Fixteam fixt in Westerveld ruim 240 huizen

  De inzet van het Fixteam Drenthe in de gemeente Westerveld was een groot succes. In de afgelopen twee weken heeft het team, samen met vele vrijwilligers, ruim 240 huizen gefixt.

 • Energie besparen met een gratis bezoek van het Fixteam

  Wilt u makkelijk en gratis energie besparen? Dat kan van 16 tot en met 27 oktober. Dan bezoekt het Fixteam Drenthe de gemeente Westerveld. Het Fixteam helpt u met gratis kleine maatregelen om energie te besparen. Iedere inwoner van Westerveld kan zich aanmelden voor een bezoek van het Fixteam in die periode.

 • Samenwerkende partijen duurzaamheidsmaatregelen

  We ontvangen berichten dat er inwoners en/of ondernemers benaderd worden door bedrijven die verduurzamende maatregelen (zoals zonnepanelen, warmtepompen en dergelijke) aanbieden, waarbij gezegd wordt dat het aanbod gedaan wordt in samenwerking met de gemeente Westerveld. Dit klopt niet. De gemeente Westerveld heeft (op dit moment) geen gezamenlijke inkoopacties.

 • Bedrag subsidieregeling collectieve energie-initiatieven wegens succes verhoogd

  De subsidieregeling collectieve energie-initiatieven van provincie Drenthe wordt wegens succes verhoogd met een bedrag van € 300.000,-. Sinds de regeling is opengesteld op 1 januari 2021 is door ruim veertig inwonersinitiatieven subsidie aangevraagd. Hiermee zijn projecten opgestart in Drenthe of verder ontwikkeld. De subsidieregeling is bedoeld voor inwoners en bewonersgroepen die zelf aan de slag willen met duurzame energieopwekking, het bevorderen van energie-bewustwording en zuiniger gebruik van energie. Ook nieuwe energiecoöperaties die willen starten en bestaande initiatieven die zich verder willen ontwikkelen, kunnen gebruik maken van de regeling.

 • Duurzaamheidsnota

  pdf, 861kB
 • Uitzending verduurzamen Werelderfgoed Westerveld

  In mei was onze gemeente te zien in een aflevering van het programma ‘Doe Maar Duurzaam’ van RTLZ. Als een van de eerste gemeenten laten we in het programma Doe Maar Duurzaam van RTL Z zien hoe we cultuurhistorisch erfgoed verduurzamen.

 • Contact met de gemeente

  Contact opnemen met team duurzaamheid?