Opwekken

Om aan de energievraag te voldoen zal er meer focus moeten komen op het opwekken van energie met wind en zon. Door zonnepanelen, erfmolens en grotere windturbines is het mogelijk om deze natuurlijke bronnen om te zetten in elektriciteit. Dit kan op kleine schaal, maar ook door grote projecten. Regionaal maken we plannen in de Regionale Energiestrategie. Lokaal in de energievisie.

 • Gemeente werkt niet samen met leveranciers zonnepanelen

  De gemeente krijgt wel eens vragen van inwoners of er een speciale actie loopt voor de aanschaf van zonnepanelen of dat ze met leveranciers samenwerken. Dit is niet het geval. Wij juichen uiteraard het verduurzamen van uw woning toe, maar werken daarbij niet samen met commerciële partijen die duurzame technologie aanbieden.

 • Pilot erfmolens 25 meter

  Wij zijn een pilot gestart waarbij agrariërs de mogelijkheid hebben om een erfmolen te plaatsen van 25m in plaats van 15 m.

 • Energietransitie in het Westerveldse landschap

  pdf, 13MB

  Een advies vanuit landschappelijk oogpunt over geschikte en ongeschikte plekken in de gemeente Westerveld voor energieopwekking met zonne- en windenergie.

 • Regionale Energiestrategie 1.0

  Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het concept klimaatakkoord gepubliceerd. Onderdeel van het klimaatakkoord is het opstellen van regionale energiestrategieën door 30 regio's. In de regionale energiestrategie werken de provincie, de waterschappen en de gemeente met maatschappelijke partners, netbeheerder, ondernemers en inwoners de afspraken uit het concept klimaatakkoord uit.

 • Onze ambitie

  De gemeente Westerveld wil bijdragen aan de energietransitie en heeft de ambitie om, als bijdrage aan de concept RES-Drenthe, het mogelijk te maken dat in de gemeente 75.000 MWh per jaar aan elektriciteit wordt opgewekt.