Regionale Energiestrategie 1.0

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het concept klimaatakkoord gepubliceerd. Onderdeel van het klimaatakkoord is het opstellen van regionale energiestrategieën door 30 regio's. In de regionale energiestrategie werken de provincie, de waterschappen en de gemeente met maatschappelijke partners, netbeheerder, ondernemers en inwoners de afspraken uit het concept klimaatakkoord uit.

 • Regionale Energiestrategie

  In het Klimaatakkoord staat dat we in 2030 49 procent minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990, in 2050 zelfs 95 procent minder. Ook mag de aarde niet meer dan twee graden Celsius opwarmen. Alleen zo houden we onze planeet leefbaar.

 • Samenvatting startbijeenkomsten RES

  Op 13 en 14 januari 2020 waren er startbijeenkomsten met als onderwerp de regionale energiestrategie (RES). Tijdens deze bijeenkomsten zijn inwoners en ondernemers uit Westerveld uitgedaagd om met een open vizier te bekijken welke kansen er in de gemeente Westerveld zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.

 • Energie voor huishoudens in Westerveld in 2050 duurzaam opgewekt

  Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken.

 • Aanmelden digitale nieuwsbrief RES

  Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief over de Regionale Energiestrategie.