Energie voor huishoudens in Westerveld in 2050 duurzaam opgewekt

Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken.

Het gaat om de conceptbijdrage van de gemeente Westerveld aan de Regionale Energiestrategie Drenthe (RES-Drenthe). Het ambitie van de gemeente Westerveld is 75.000 MWh. Deze ambitie is tot stand gekomen door de uitkomst (en de reacties op de samenvatting) van de startbijeenkomsten RES op 13 en 14 januari 2020 en de behandeling van de Westerveldse conceptbijdrage aan RES-Drenthe tijdens de Politieke avond Westerveld op 21 januari 2020.

Verdeling zon en windenergie

Tijdens de startbijeenkomsten is gebleken dat de samenleving liever zonnepanelen op daken ziet dan zonneparken op land of windmolens. Na het vaststellen van de concept-RES is nog eens goed doorgerekend hoeveel zonne-energie minimaal op de Westerveldse daken opgewekt zou kunnen worden. Dit heeft geresulteerd dat gemeente Westerveld in plaats van 43.000 MWh, 28.000 MWh op land moet opwekken. Hoe (en waar) de 28.000 MWh duurzaam opgewekt moet worden, is nog onduidelijk. Dit is een vraag die samen met inwoners, ondernemers, de gemeenteraad en experts verder uitgewerkt wordt. Dit gaat van start zodra de coronamaatregelen dit toelaten.