Regionale Energiestrategie

In het Klimaatakkoord staat dat we in 2030 49 procent minder CO2 willen uitstoten ten opzichte van 1990, in 2050 zelfs 95 procent minder. Ook mag de aarde niet meer dan twee graden Celsius opwarmen. Alleen zo houden we onze planeet leefbaar.

Doen we niets, dan krijgen we steeds meer last van heftige klimaatveranderingen, zoals grote droogte, wateroverlast en temperatuurschommelingen. In heel Nederland zijn we meer grootschalig hernieuwbare elektriciteit aan het opwekken met onder meer zonne-en windenergie op land. Het doel is 35 TeraWattuur (TWh) in 2030.

Om dit doel te realiseren, is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. De regio Drenthe is één van de 30 energieregio's. Om dit doel te realiseren, is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Op 1 juli 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 van de regio Drenthe vastgesteld door de 12 Drentse gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de 4 waterschappen die in Drenthe werkzaam zijn. Als RES-regio Drenthe dragen we met onze eigen ambitie 3,45 TWh bij aan de landelijke opgave. Een groot deel daarvan is al gerealiseerd. In de RES 1.0 staan de ambities beschreven voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit op zowel regionaal als gemeentelijk niveau door windenergie, zonne-energie op land en zonne-energie op dak.

Meer informatie

U leest meer over de RES Drenthe op de website energievoordrenthe.nl