Transitievisie Warmte (TVW)

We gebruiken aardgas om onze huizen te verwarmen en om mee te koken. De komende dertig jaar gaan we samen aan de slag om de stap te maken naar aardgasvrij wonen en werken in Westerveld. We werken aan de afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.