Transitievisie warmte

De komende dertig jaar gaan we samen aan de slag om de stap te maken naar aardgasvrij wonen en werken in Westerveld. We werken aan de afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken en het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.

Onze ambitie: voor 2050 aardgasvrij wonen, werken en leven

We werken aan de afspraken in het Klimaatakkoord om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Gezamenlijk maken wij met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stappen om dat doel te bereiken.

Transitievisie Warmte 

In Westerveld bestaat de bebouwde omgeving uit ongeveer 8600 woningen en 1200 gebouwen. Om deze woningen en gebouwen aardgasvrij te maken, heeft de gemeente een beleidsplan opgesteld voor de komende dertig jaar. Dit plan heet de Transitievisie Warmte. Hierin staan de hoofdpunten waarmee wij aan de slag gaan. Concrete plannen worden de komende tijd opgenomen in een uitvoeringsprogramma. Lees het volledige document over de Transitievisie Warmte. 

Twee sporen: Individuele aanpak en Samen oppakken

Tot 2030 zetten we in op besparing en het voorzien van woningen en gebouwen van andere energiebronnen. De stappen die we hier in willen zetten, zijn ondergebracht in twee sporen:
Spoor 1: Individuele aanpak
Spoor 2: Samen oppakken
Om zonder het gebruik van aardgas te wonen en werken kunt u zelf aan de slag gaan (Spoor 1) of samen met straat- of dorpsgenoten de handen inéén slaan (Spoor 2).

Publieksversie Transitievisie Warmte

Wilt u ontdekken welke mogelijkheden u heeft om uw woning of gebouw te verduurzamen, individueel of als collectief? Bekijk dan deze speciale interactieve versie Transitievisie Warmte en ontdek wat u kunt doen!

Transitievisie warmte

Spoor 1: individuele aanpak
Voor de meeste woningen en gebouwen in onze gemeente zijn aanpassingen van de woning of het gebouw het meest kansrijk. Zo kan de spouwmuur van de woning (extra) worden geïsoleerd (na-isolatie) en de radiatoren worden vervangen. De eigenaar van de woning of het gebouw is aan zet om hiermee aan de slag te gaan. Dat kan op verschillende manieren.

Stapsgewijs:
Een logische eerste stap om uw woning aardgasvrij te maken, is te kijken naar maatregelen waardoor uw energierekening snel omlaag gaat. U kunt hierbij denken aan dak- en vloerisolatie en HR++(+) glas. Als een woning al goed is geïsoleerd, kan een (hybride) warmtepomp of een all-electric oplossing worden overwogen. 

Spoor 2: samen oppakken
Er zullen verschillende groepen zijn die samen willen optrekken in de warmtetransitie. Als gemeente willen wij een goede partner zijn voor collectieve initiatieven die vanuit de samenleving ontstaan, zoals een dorps- of buurtgerichte aanpak. Zo kunt u denken aan gezamenlijke inkoopacties (op basis van een buurt, doelgroep of woningtype), ontwikkeling van een lokale energievisie of eventueel een warmte-uitvoeringsplan

Wat kunt u nu al doen
Zoals aangegeven gaan we de Transitievisie Warmte de komende tijd verder uitwerken in concrete plannen.
Hieronder staan dingen die u nu al kunt doen of raadplegen: 

Drents Energieloket
Kijk wat er voor u mogelijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om financiering en subsidies in de gemeente Westerveld

Duurzaamheidsbon
Inwoners die een eigen woning hebben, kunnen ook in 2023 maximaal € 500,- terugkrijgen voor een tweede duurzame maatregel om hun woning energiezuiniger te maken.

Energiecorporatie Westerveld
De Energiecoaches zijn vrijwilligers in de gemeente Westerveld die inwoners de weg kunnen wijzen naar het verduurzamen van hun woning. 

Transitievisie Warmte: wensen en mogelijkheden voor aardgasvrij wonen, werken en leven in Westerveld