Vrijstelling energielabel voor monumenten

Woont u in een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument? Dan is het energielabel voor u niet verplicht.

Vrijstelling energielabel

Sinds januari 2015 ontvangen alle huiseigenaren een voorlopig energielabel. Dit label, dat u moet omzetten in een definitief energielabel, is nodig als u uw woning wil verhuren of verkopen. Het energielabel is echter niet verplicht bij verhuur of verkoop als het pand een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is.

Als monumenteneigenaar bent u dus niet verplicht gehoor te geven aan het oproep om een definitief label te maken. In de gemeente Westerveld geldt dit ook voor bewoners van monumenten die opgenomen zijn in de onlangs vastgestelde gemeentelijke monumentenlijst.

Meer informatie

Energielabel woningen en gebouwen.