Bodemkwaliteit Drenthe

Voor het grondverzet hebben een aantal gemeenten een regionale bodemkwaliteitskaart opgesteld.

Regionale bodemkwaliteitskaart

Binnen de provincie Drenthe maken enkele gemeenten, waaronder Westerveld, voor het grondverzet in de regio gebruik van de mogelijkheden die worden geboden onder het Besluit bodemkwaliteit, door samen een regionale bodemkwaliteitskaart op te stellen.

De provincie Drenthe wil met de provinciale wegbermen aansluiten bij deze bodemkwaliteitskaart. In de rapportage staat de werkwijze beschreven waarmee de bodemkwaliteitskaart is opgesteld en worden de resultaten gepresenteerd.

Rapportage en kaarten

Bekijk hieronder de rapportage en de bijbehorende kaarten: