Eikenprocessierups (EPR)

Hier vindt u informatie over het gemeentelijke beleid m.b.t. de eikenprocessierups.

De gemeente Westerveld kiest voor bestrijding van de EPR voor een duurzame oplossing, d.w.z. vergroten van de biodiversiteit. Dit is een oplossing voor de langere termijn. We hebben dit beleid ingezet, maar het duurt een aantal jaren voordat de resultaten merkbaar en zichtbaar zijn. Door het vergroten van de biodiversiteit verwachten we betere omstandigheden te creëren voor de natuurlijke vijanden van de EPR, zoals sluipwesten en –vliegen. Op dit moment houdt de gemeente Westerveld zich voor de bestrijding van de EPR aan de “Leidraad beheersing eikenprocessierups” van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), waarbij we bestrijden in het risicogebied I, d.w.z. (openbare) plekken waar veel mensen samenkomen of langdurig verblijven, zoals dorpscentra, zorgcentra, scholen, drukke fiets- en wandelpaden, evenementen en bij de gevels van woningen. De gemeente bestrijdt alleen bomen in de openbare ruimte. De bestrijding in de risicogebieden I is zowel preventief (in het vroege voorjaar) als curatief (aan de hand van signalering en meldingen van nesten). Voornoemde bestrijding sluit ook aan bij het advies van de GGD.
 

Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor bestrijding en overlast van de rups in hun boom. Als u als particulier op uw eigen terrein de eikenprocessierups aantreft, kunt u een deskundig bedrijf inhuren.