Gewasbeschermingsmiddelen

Waar kunt u terecht kunt met vragen en klachten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen. Deze middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen. Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen. Boeren, tuinders, loonwerkers hebben bijvoorbeeld een bewijs van vakbekwaamheid nodig voor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten daarvoor een opleiding volgen en examen doen.

Meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Gezondheidsvragen of -klachten

Heeft u gezondheidsvragen of -klachten in relatie tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen? Dan kunt u contact opnemen met de GGD Drenthe via telefoonnummer (0592) 30 63 00 (ma-vr 08.00 tot 17.00 uur) of e-mail info@ggddrenthe.nl.

Meer informatie vindt u op www.ggddrenthe.nl.

Vragen over gebruik en handhaving

Voor vragen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of verzoeken tot handhaving kunt u contact opnemen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via e-mail: info@nvwa.nl of telefonisch via 0800 0488 (gratis). U kunt ook contact opnemen met het klantcontactcentrum van de NVWA via een formulier op de website.

Blootstellingsonderzoek

De gezondheidsraad heeft zich gebogen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico's lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Dat onderzoek heeft geleid tot het advies om een blootstellingsonderzoek uit te voeren. Dat blootstellingsonderzoek is nodig om in een later stadium iets te kunnen zeggen over mogelijke gezondheidseffecten.

Het kabinet heeft toestemming gegeven voor dit onderzoek dat wordt uitgevoerd door het RIVM (Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu). Het RIVM is momenteel bezig met de voorbereidingen voor dit onderzoek. Meer informatie hierover vindt u op de website www.bestrijdingsmiddelen-omwonenden.nl.