Milieuklacht en -calamiteit

Heeft u een (milieu)klacht over bijvoorbeeld stank of lawaai in de omgeving? Of is er sprake van een zogenaamde milieucalamiteit? Denk dan bijvoorbeeld aan een ongeluk waarbij brandstof of andere gevaarlijke stoffen in de bodem of in het water terechtkomen. Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Aanvraag

U kunt uw melding schriftelijk, telefonisch en via e-mail bij de gemeente doen. U mag ook langskomen bij de balie van de gemeente.

Milieucalamiteiten kunt u ook tijdens en buiten kantooruren melden bij het meldnummer van de provincie Drenthe (0592) 365 503.