Milieuklacht en -calamiteit

Heeft u een (milieu)klacht over bijvoorbeeld stank of lawaai in de omgeving? Of is er sprake van een zogenaamde milieucalamiteit? Bijvoorbeeld een ongeluk waarbij brandstof of andere gevaarlijke stoffen in de bodem of in het water terechtkomen. Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Aanvraag

Neem contact op me de gemeente. Dit kan schriftelijk, telefonisch, via e-mail of aan de balie.

U kunt milieucalamiteiten ook melden bij het meldnummer van de provincie Drenthe: 0592 365 503 (tijdens en buiten kantooruren).