Bomenbeleid

Om te bepalen welke bomen (en houtopstanden) van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te vormen bomenbeleid. Na de avond heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn of haar inbreng alsnog te geven. De deadline voor deze inbreng was 31 januari 2020.

Samenvatting van de inbreng:

 • Vrijwel iedereen vindt dat écht bijzondere bomen, afkomstig van de landelijke-provinciale- en gemeentelijke bomenlijst beschermd moeten worden;
 • Gemeentelijke bomen moeten beter beschermt worden dan particuliere bomen;
 • Een groep mensen vindt dat bomen die geen bijzondere waarden vertegenwoordigen minder beschermd hoeven worden;
 • Een andere groep vindt juist dat zoveel mogelijk bomen beschermd moeten worden en dat zoveel mogelijk bomen door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of in het ruimtelijk spoor vergunning plichtig zouden moeten zijn;
 • Als het gaat om fruitgaarden en boomgroepen rondom boerderijen moet het belang van de eigenaar goed worden gewogen.

Overige opmerkingen:

 • Plant meer verschillende boomsoorten om monoculturen te voorkomen;
 • De juiste boom op de juiste plaats;
 • Herplantverplichting van bomen is een belangrijk instrument;
 • Bomen zijn belangrijk voor Westerveld;
 • De huidige APV voldoet niet aan de behoefte;
 • Er is behoefte aan een op voorhand duidelijk bomenbeleid;
 • Bomen hebben een functie voor ecologie, remmen van snelheid langs wegen en zorgen voor een aangename leefomgeving;
 • Het bestemmingsplan mag niet strijdig zijn met bomenbeleid.

U had tot 1 maart 2020 de mogelijkheid om een reactie sturen over de samenvatting. Aan de hand van de reacties wordt er een startnotitie voor het nieuw te vormen bomenbeleid opgesteld. Deze wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.