Eikenprocessierups (EPR)

Dit jaar zijn er, zoals in veel gemeenten in Nederland, veel processierupsen in de gemeente Westerveld. Het zijn er zoveel, dat het laten verwijderen van alle nesten onmogelijk is geworden.

De nesten van de rupsen worden verwijderd op plaatsen waar het risico het grootst is, bijvoorbeeld schoolpleinen. De overige nesten kunnen niet meer allemaal worden verwijderd door beperkte capaciteit van de aannemer. Het aantal meldingen in de gemeente Westerveld is dit jaar erg groot.

Wat kunt u zelf doen?

  • Direct contact met rupsen vermijden;
  • Huisdieren en kinderen uit de buurt van eiken houden;
  • Lage nesten doorgeven aan de gemeente.

Bestrijding

We kiezen voor bestrijding van de eikenprocessierups met een duurzame oplossing. Simpel gezegd: we kiezen voor het vergroten van de biodiversiteit. Dit is een oplossing voor de langere termijn. Dit beleid is ingezet, maar het duurt een aantal jaren voordat de resultaten merkbaar en zichtbaar zijn. Door het vergroten van de biodiversiteit verwachten we betere omstandigheden te creëren voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals sluipwesten en –vliegen. Op dit moment bestrijden we de eikenprocessierups aan de hand van de “Leidraad beheersing eikenprocessierups” van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), waarbij we bestrijden in risicogebied I. Dit zijn (openbare) plekken waar veel mensen samenkomen of langdurig verblijven, zoals dorpscentra, zorgcentra, scholen, drukke fiets- en wandelpaden, evenementen en bij de gevels van woningen. We bestrijden alleen nesten in bomen in de openbare ruimte. De bestrijding in de risicogebieden I is zowel preventief (in het vroege voorjaar) als curatief (aan de hand van signalering en meldingen van nesten). Deze vorm van bestrijding sluit aan bij het advies van de GGD.

Biodiversiteit in eigen tuin

U kunt in uw eigen tuin ook helpen de eikenprocessierups te bestrijden. U kunt in uw tuin maatregelen nemen om insecten, vogels en vleermuizen te helpen, om zo samen de overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Hang dus een nestkastje op, plaats een insectenhotel, geef vleermuizen een kans en zorg voor een (wilde) bloemenhoek.

Bestrijding particuliere bomen

Particulieren zijn zelf verantwoordelijk voor bestrijding en overlast van de rups in hun boom. Als u als particulier op uw eigen terrein de eikenprocessierups aantreft, kunt u een deskundig bedrijf inhuren.

Klachten door eikenprocessierups

Op de website van Thuisarts vindt u meer informatie over hoe te handelen. Bij extreme klachten neemt u contact op met uw huisarts.

Melden

Ziet u laaghangende eikenprocessierupsnesten of treft u ze aan op de genoemde locatie I plekken, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Bomen met een lint zijn gemeld en in kaart gebracht, deze hoeft u dus niet nogmaals te melden.