Impuls Nationaal Park Drents-Friese Grensstreek

Op de grens van Drenthe en Friesland ligt een bijzonder gebied. Hier vindt u twee Nationale Parken; Dwingelderveld en Drents Friese Wold. Ook vindt u hier de natuurkernen Fochterloërveen en het Holtingerveld. Gezamenlijk wordt dit gebied ook wel de Drents Friese Grensstreek genoemd.

Wonen, werken en recreëren

De gebieden kennen een landschap waarin gewoond, gewerkt én gerecreëerd wordt. Daarom is de ambitie voor de Drents-Friese Grensstreek om de huidige natuurkernen, inclusief het tussenliggend en omliggende landschap, te versterken en ontwikkelen tot een samenhangend landschap. Hiermee vergroten we de aantrekkelijkheid van het gebied voor wonen en recreëren.

Plan voor subsidie

In 2020 is er een Rijkssubsidieregeling Tijdelijke ondersteuning Nationale Parken opengesteld. De Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek heeft op 8 september 2020 een projectplan voor subsidie ingediend. Inmiddels is de beschikking van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangen en is de overige financiering ook rond.

Inwoners en betrokkenheid

Naast de ambitie voor wonen, werken en recreëren, is de betrokkenheid van inwoners bij natuur en landschap in de directe omgeving ook een belangrijk doel. Deze ambitie sluit aan bij Drenthe Perspectief 2030, waarbij we natuurlijke waarden optimaal benutten. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden via landschapselementen, fiets- en wandelpaden. Het afwisselende landschap van natuur, dorpen en agrarisch grondgebied is een belevenis voor bezoekers. 

Daarvoor gaan we met de tijdelijke middelen van het Rijk voor Nationale Parken inzetten op:

  • Een door alle partijen gedragen landschapsvisie;
  • Een impuls voor landschap in de vorm van Streekbeheer met beheer- en investeringsplan;
  • Een impuls voor duurzaam toerisme met beheer- en investeringsplan;
  • Een impuls voor natuureducatie.

Kijk voor meer informatie op de website van provincie Drenthe/regionaallandschap.