Wolven in Drenthe

In 2015 dook de wolf (na ruim 150 jaar afwezigheid) weer op in ons land en sindsdien neemt het aantal meldingen van wolven toe. Ook in gemeente Westerveld zijn meldingen gemaakt van de aanwezigheid van wolven.

Beleid en regeling(en)

Hoe de provincies in Nederland omgaan met de aanwezigheid van de wolf is omgeschreven in het Interprovinciaal Wolvenplan. In Nederland lopen vooral schapen, en in mindere mate geiten, jonge paarden en runderen een risico bij aanwezigheid van een wolf. Om schapenhouders in onze provincie hun dieren te kunnen laten beschermen tegen de wolf, hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten 50.000 euro beschikbaar te stellen. Daarvoor komt er een regeling.

Met de deelnemers van de wolvenwerkgroep maakt de provincie op korte termijn afspraken hoe deze regeling zo snel mogelijk in werking kan treden. Schapenhouders kunnen met een bijdrage van de provincie bijvoorbeeld wolfwerende rasters aanleggen. De noodrasters die de provincie uitleent, zijn momenteel allemaal in gebruik. Daarom schaft de provincie binnenkort extra rasters aan. De provincie gaat samen met een gebiedscommissie in oprichting de komende tijd verder werken aan een aanpak voor preventie in de bescherming van schapen tegen aanvallen van wolven.

Schade

Heeft u als houder van landbouwhuisdieren, zoals schapen, schade ondervonden van de wolf? Op deze website vindt u informatie over het melden van schade.

Meer informatie

Op de websites Wolf in Drenthe en Wolven in Nederland vindt u informatie over wolven en wat te doen als u er een tegenkomt.