Beheerplannen

Beheerplannen zijn plannen om de natuur zo duurzaam mogelijk te beheren in de toekomst. Bijvoorbeeld voor bomen, bos en streekbeheer.

 • Bomenbeheer

  Op 28 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Westerveld het Bomenplan vastgesteld. Het nieuwe beleid en beheer moet passen binnen de (inter)nationale en regionale wetgeving en beleid.

 • Bosbeheerplan

  Sinds 2012 is de gemeente Westerveld FSC gecertificeerd. Binnen deze certificering wordt het bosbeheer op duurzame en verantwoorde manier uitgevoerd.

 • Landschapsontwikkelingsplan

  Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft invulling aan hoe we verschillende onderdelen van het landschap behouden, beschermen en herstellen. Zoals de kernkwaliteiten van het landschap, waardevolle elementen en cultuurhistorische waarden behouden, beschermen en herstellen.

 • Streekbeheer

  In Westerveld zijn de inwoners betrokken bij hun eigen leefomgeving en het natuurlijke landschap in en rond hun dorp. Meer hierover leest u in het streekbeheerplan.

 • Handboek Openbare Ruimte

  Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte (dorpen, wijken of staten) staan we stil bij de wensen van de gebruiker.

 • Kwaliteitsplan BrinQ Openbare ruimte

  pdf, 23MB