Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Gemeenten en de provincie hebben de uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

RUD Drenthe

De RUD Drenthe zorgt voor het zogenoemde milieubrede takenpakket, inclusief bodemtaken. Dit houdt in: milieuvergunningverlening, inclusief milieumeldingen, -toezicht, -handhaving en advisering. De RUD Drenthe werkt als backoffice. Gemeenten en provincie blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven.

U kunt zich voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, -vragen en -klachten altijd richten tot de gemeente. De milieutoezichthouders en -handhavers van de RUD Drenthe herkent u aan kleding met het logo van de RUD Drenthe.

Meer informatie

Ga naar de website van RUD Drenthe.