Vuur stoken

Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren of een kampvuur stoken? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel een ontheffing) vragen aan de gemeente. Het is niet toegestaan om tuinafval op uw terrein te verbranden.

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u zich niet in deze beslissing kunt vinden, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

Meer informatie