Vuur stoken

Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren of een kampvuur stoken? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel een ontheffing) vragen aan de gemeente. Het is niet toegestaan om tuinafval op uw terrein te verbranden.

De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u zich niet in deze beslissing kunt vinden, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

Houtrook

Veel mensen hebben een open haard, een houtkachel of een vuurkorf en stoken deze vaak vanwege de gezellige sfeer. Niet iedereen weet dat het stoken van hout voor omwonenden tot overlast kan leiden en effecten heeft op onze gezondheid en het milieu.

Verantwoord stoken leidt tot minder kans op het optreden van stankoverlast, schaadt het milieu niet en spaart de gezondheid van de gebruiker. Door verantwoord te stoken wordt luchtverontreiniging, rook- en geurhinder gedeeltelijk voorkomen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft handige tips voor verantwoord stoken.

Meer informatie