Rioolverstopping

Rioolverstopping procedure

Bent u huurder van een woning? Dan moet u bij een rioolverstopping contact opnemen met de verhuurder.

Bent u eigenaar van de woning? Dan moet u eerst zelf kijken waar de verstopping zit. Dat doet u door het ontstoppingsstuk op te graven. Als eigenaar bent u namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting en het onderhoud van de rioolaansluiting tot en met het ontstoppingsstuk dat op of bij de perceelgrens ligt.

Ligt het ontstoppingsstuk meer dan een halve meter buiten de perceelsgrens? Dan is het verstandig dat u deze alsnog in de buurt van de perceelsgrens aanbrengt om onderstaande controle uit te kunnen voeren.

Storing in rioolgemaal

Een rioolverstopping of probleem met het riool kan ook veroorzaakt worden door een storing in een rioolgemaal. Deze gemalen staan vooral in het buitengebied. Als u problemen heeft met het riool en er een gemaal bij u in de buurt staat, kunt u het beste eerst kijken of de rode lamp op de besturingskast brandt. Dan is er een storing in het gemaal.

Wij verzoeken u in dat geval de storing te melden bij de gemeente, zodat dit verholpen kan worden. Ontbreekt de rode lamp op het gemaal? Neem dan eerst contact op met de gemeente voordat u zelf verder stappen onderneemt.

Voorwaarden

Als blijkt dat er nauwelijks water in het ontstoppingsstuk staat, dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen.

Staat het ontstoppingsstuk vol water? Neem dan contact op met de gemeente. Waarschijnlijk zit de verstopping dan in het gemeentelijke gedeelte. De gemeente verhelpt de verstopping dan voor u. Blijkt bij onderzoek dat de verstopping in het gemeentelijk riool is veroorzaakt door onjuist gebruik van het particulier riool, dan zijn de kosten voor rekening van de veroorzaker.

Kosten

De kosten die u maakt voor het (laten) opgraven van het ontstoppingsstuk zijn voor uw eigen rekening. Ook als later blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel zit.

Laat u werkzaamheden door derden uitvoeren, dan zijn de kosten altijd voor uw eigen rekening, omdat we als gemeente niet in de gelegenheid zijn gesteld om het op te lossen.

Als u bovenstaande procedure niet volgt, neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor herstel. Ook betaalt de gemeente geen factuur van de door u ingeschakelde ontstoppingsbedrijven.

De kosten van het opgraven, controleren en het herstel van eventueel boven het ontstoppingsputje aangebrachte bestrating op eigen terrein komen volledig voor uw rekening. Ook als achteraf blijkt dat er sprake was van een verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering worden gemaakte kosten niet vergoed.

Bijzonderheden

Kennis van de ligging van het ontstoppingsstuk is uw eigen verantwoordelijkheid. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk zit, dan kunt u de gemeente vragen of zij een tekening hebben. Dit is kosteloos. De gemeente probeert deze gegevens zo goed mogelijk bij te houden, maar is dit niet verplicht. Door diverse omstandigheden zoals verbouwingen en dergelijke kan het zijn dat ze niet kloppen. Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over rioolverstoppingen. Op www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over welk afval u door de wc of gootsteen mag spoelen.

Voorkom onnodige kosten en overlast door verstoppingen!

Gooi geen schoonmaakdoekjes, olie of vet uit (frituur)pan, verpakkingen, condooms, maandverband, tampons, bouwafval, kattenkorrels, kaarsvet, enzovoort in het riool maar in de grijze afvalcontainer!