Omgevingsvisie

  • Omgevingsvisie Westerveld ligt ter inzage

    Wat is de koers voor onze leefomgeving in de gemeente Westerveld voor de komende 20 jaar? Onze ambities en waaraan we werken of gaan werken, staan beschreven in de Omgevingsvisie. Het ontwerp van deze visie ligt met ingang van 4 november 2021 tot en met 1 december 2021 ter inzage. Wij nodigen u van harte uit deze Omgevingsvisie te lezen en uw licht erover te laten schijnen.