Omgevingsvisie Westerveld ligt ter inzage

Wat is de koers voor onze leefomgeving in de gemeente Westerveld voor de komende 20 jaar? Onze ambities en waaraan we werken of gaan werken, staan beschreven in de Omgevingsvisie. Het ontwerp van deze visie ligt met ingang van 4 november 2021 tot en met 1 december 2021 ter inzage. Wij nodigen u van harte uit deze Omgevingsvisie te lezen en uw licht erover te laten schijnen.

Koers voor vraagstukken die spelen in onze samenleving

De Westerveldse Omgevingsvisie is de komende 20 jaar onze koers voor vraagstukken die spelen in onze samenleving. Met de visie geven we ruimte aan ideeën en plannen uit de samenleving of de markt. Zo staat in hoofdlijnen beschreven hoe Westerveld omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid, klimaat, economie en (maatschappelijke) voorzieningen.

Ontstaan met inbreng van onze inwoners, ondernemers en anderen

De Omgevingsvisie is ontstaan met inbreng van onze inwoners, ondernemers en allerlei betrokken organisaties. Het begon met de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’. Ongeveer veertienhonderd mensen vertelden waarop ze trots zijn als het gaat om hun dorp en woonomgeving en wat er beter kan in Westerveld. Over deze verhalen, ideeën en suggesties zijn we verder gaan praten met inwoners tijdens dorpenavonden en scholieren tijdens een jongerendag. Er zijn daarnaast bijeenkomsten georganiseerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en andere overheden. Ook de gemeenteraad sprak een aantal avonden met elkaar over de inhoud van deze Omgevingsvisie. Alle input is verwerkt in de ontwerp Omgevingsvisie.

Ontwerp Omgevingsvisie inzien

De ontwerp Omgevingsvisie kunt u inzien via www.omgevingsvisiewesterveld.nl. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan is de ontwerp Omgevingsvisie ook in te zien bij de publieksbalie op het gemeentehuis in Diever. Maak daarvoor een afspraak via telefoonnummer 14 0521.

Reageren

Het is mogelijk om uw zienswijze over het ontwerp van de Omgevingsvisie tot en met 1 december 2021 in te dienen bij de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of via info@gemeentewesterveld.nl
Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en gedeeld met de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit vervolgens of deze zienswijzen worden meegenomen in de Omgevingsvisie.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl.