Omgevingsvisie Westerveld

Wat is de koers voor onze leefomgeving in de gemeente Westerveld voor de komende 20 jaar? Onze ambities en waaraan we werken of gaan werken, staan beschreven in de Omgevingsvisie.

Koers voor vraagstukken die spelen in onze samenleving

De Westerveldse Omgevingsvisie is de komende 20 jaar onze koers voor vraagstukken die spelen in onze samenleving. Met de visie geven we ruimte aan ideeën en plannen uit de samenleving of de markt. Zo staat in hoofdlijnen beschreven hoe Westerveld omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid, klimaat, economie en (maatschappelijke) voorzieningen.

Ontstaan met inbreng van onze inwoners, ondernemers en anderen

De Omgevingsvisie is ontstaan met inbreng van onze inwoners, ondernemers en allerlei betrokken organisaties. Het begon met de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’. Ongeveer veertienhonderd mensen vertelden waarop ze trots zijn als het gaat om hun dorp en woonomgeving en wat er beter kan in Westerveld. Over deze verhalen, ideeën en suggesties zijn we verder gaan praten met inwoners tijdens dorpenavonden en scholieren tijdens een jongerendag. Er zijn daarnaast bijeenkomsten georganiseerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en andere overheden. Ook de gemeenteraad sprak een aantal avonden met elkaar over de inhoud van deze Omgevingsvisie. Alle input is verwerkt in de Home - Omgevingsvisie Westerveld. Deze visie is op 1 februari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.  

Vragen?

Als u vragen heeft over de Omgevingsvisie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl.