Brandweer

Bij de brandweer Zuidwest Drenthe werken zowel beroepskrachten (bijvoorbeeld adviseurs en ondersteuners) als vrijwilligers.

Beroepskrachten en vrijwilligers

De beroepskrachten en vrijwilligers werken samen aan de (door)ontwikkeling van brandweer Zuidwest Drenthe, met als doel de brandweerzorg minder kwetsbaar te maken. Hierdoor blijven 130.000 inwoners in het Zuidwesten van Drenthe voorzien van een goed georganiseerde brandweerzorg.

De beroepsmedewerkers zijn werkzaam in kantoren in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. De vrijwilligers werken in de incidentbestrijding en hulpverlening. Zij rukken uit vanuit 35 locaties, verspreid over Drenthe. De meldkamer is op Noord-Nederlandse schaal georganiseerd en is in Drachten.

De beroepskrachten zijn voornamelijk werkzaam op de volgende adressen:

  • Brandweerdistrict Noord-Midden: Mien Ruysweg 1, 9408 KA Assen, 0592 - 32 46 60.
  • Brandweerdistrict Zuidwest: Industrieweg 2, 7902 AA Hoogeveen, 0528 - 35 35 10.
  • Brandweerdistrict Zuidoost: Nijbracht 43a, 7821 CB Emmen, 0591 - 54 7100.

Voor vragen kunt u tijdens werkdagen terecht bij een van de bovenstaande telefoonnummers. U kunt ook een e-mail sturen naar brandweer@vrd.nl.

Veiligheidsregio Drenthe

De brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Kijk voor meer informatie op www.vrd.nl.