Politie

Politiemensen van het basisteam Zuidwest-Drenthe voeren vanuit het politiebureau in Meppel de lokale politiezorg uit.

De politie voert surveillances en controles uit in Westerveld, behandelt (verkeers)ongevallen en zorgt voor toezicht op en handhaving van de openbare orde. Daarnaast worden er meestal op initiatief van de wijkagent(en) allerlei projecten uitgevoerd op het gebied van verkeer, jeugd, horecatoezicht, milieu en meer.

Politiebureaus

Inwoners van de gemeente Westerveld kunnen voor het doen van een melding of aangifte tijdens kantooruren terecht op het politiebureau in Meppel óf zij kunnen aangifte doen via www.politie.nl/aangifte. Inwoners die fysiek aangifte willen doen wordt geadviseerd vooraf telefonisch een afspraak te maken via het telefoonnummer 0900-8844. Dit telefoonnummer is ieder moment van de dag beschikbaar. In Diever heeft de politie een politiepost in het gemeentehuis: deze post is geopend op afspraak. Een afspraak maakt u via telefoonnummer 0900-8844 of aan de balie in het gemeentehuis.
Wilt u op een andere manier in contact komen met de politie bij u in de omgeving? Kijk dan voor de mogelijkheden op www.politie.nl/contact. De politie is ook op social media actief: volg de politie bijvoorbeeld op de Facebookpagina.

De wijkagent

De politie stemt haar werk zoveel mogelijk af op de wensen van de burgers. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk te weten wat er speelt in dorp of buurt. Daarvoor zijn goede contacten onmisbaar. De wijkagent speelt daarin een belangrijke rol. Hij is vaak aanwezig in zijn wijk en is voor velen het bekende gezicht van de politie. In veel gevallen is hij het eerste aanspreekpunt.

Een belangrijke taak van de wijkagent is het leggen en onderhouden van contacten. En dan niet alleen met de bewoners van zijn wijk, maar ook met lokale overheden, winkeliers, scholen, maatschappelijk werk en woningstichting. Samen met alle betrokken partijen proberen de wijkagent en de andere politiemensen in Westerveld iets te doen aan lokale problemen. Op deze manier proberen we Westerveld een leefbare en veilige gemeente te houden.

In de gemeente Westerveld werken vier wijkagenten, met elk een eigen gebied. De wijkagenten werken vanuit het politiebureau in Meppel. Meer informatie vindt u op www.politie.nl/mijn-buurt.

De jeugdagent

Naast wijkagenten heeft politie Drenthe ook jeugdagenten. In elke basiseenheid is er één. Voor Meppel en Westerveld is dit Henk Geerts. Hij is de specialist als het gaat om de aanpak en het voorkomen van jeugdproblematiek in Westerveld. Ook is hij coördinator van het School Adoptie Plan 'Doe effe normaal'.

Hij werkt veel samen met andere jeugdinstanties, met het doel om in de komende jaren het aantal jongeren dat zich schuldig maakt aan allerlei vormen van criminaliteit, omlaag te brengen. De Jeugdagent werkt vanuit het bureau in Meppel. U kunt op dit bureau of via telefoonnummer 0900-8844 een afspraak met hem maken.

Contactgegevens en openingstijden

Basiseenheid Meppel/Westerveld

Geopend: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.