Wees alert op valse collectes aan de deur

Elk jaar gaan in Nederland ruim 500.000 vrijwillige collectanten met een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen voor het werk van 26 landelijk collecterende goede doelen. Helaas zijn er ook valse collectanten actief die zich voordoen als echte. Inwoners in Westerveld hebben dit gemeld bij de gemeente.

Via de typisch Hollandse traditie van collecteren leveren de goede doelen een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Het is één van de meest persoonlijke én directe manieren van geven aan goede doelen. Vaak zijn het dezelfde buurtbewoners die van tijd tot tijd bij u voor de deur staan voor het goede doel, en hun inzet wordt zeer gewaardeerd. Welk doel zij en u steunen, zegt iets over wat u anders wilt, bijvoorbeeld een beter medicijn tegen kanker.

Collectevergunning vereist, landelijke collectes volgens collecterooster

Landelijke collectes worden altijd duidelijk van tevoren aangekondigd. U kunt dat nagaan in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Vaak hoort u er op radio of tv over voor welk doel binnenkort wordt gecollecteerd. Voor elke collecte voor het goede doel, of het nu geld is of goederen inzamelen, is een collectevergunning vereist. Een collectevergunning kunt u bij de gemeente aanvragen voor collectes die niet zijn opgenomen in het CBF-collecterooster, tenzij het gaat om een inzameling in besloten kring.  

Voorschriften voor collectanten

Collectanten moeten aan een aantal voorschriften voldoen, waaronder zich kunnen legitimeren en (afschrift van) de collectevergunning bij zich dragen, minstens 16 jaar of ouder zijn en zich houden aan collectetijden: maandag t/m zaterdag tussen 8 en 21 uur. Een collectebus moet gesloten en verzegeld zijn. Tegenwoordig wordt er ook tijdens de landelijke collectes met speciale collectebussen gewerkt waarbij u anoniem en veilig via de pin kunt doneren. Hoe dat werkt, legt het filmpje op de site collecteren.nl simpel uit:   https://www.collecteren.nl/assets/Uploads/collectebus-gever-v1.mp4

Staat er iemand voor de deur en vertrouwt u het niet? 

Als er iemand voor de deur staat die u niet (her)kent en u vertrouwt het niet, dan adviseert de politie om de deur niet open te doen of als u al wel hebt open gedaan gelijk ‘nee’ te zeggen. Als u niet op radio of tv heeft gehoord over de collecte en de persoon kan zich ook niet identificeren of (afschrift van) de collectevergunning laten zien, dan klopt er iets niet. U kunt het via de website Wie is er aan de deur? | CBF gemakkelijk controleren of er aangekondigde goede collectes in uw buurt zijn. 

Als u denkt dat het om een valse collecte gaat of ‘babbeltruc’ om u te verleiden geld te geven of uw bankgegevens te achterhalen, meld dit dat bij de politie via het algemene nummer 0900 8844.  De wijkagent wordt dan geïnformeerd en kan daarop actie ondernemen. 

Ervaringen met nepcollectanten 

De politie waarschuwt voor nepcollectanten die met een mobiel pinapparaat langs de deuren gaan. Er zijn meldingen gedaan van valse collectanten die deuren langsgaan, vooral bij ouderen, met een mobiel pinapparaat. Ze kopiëren de gegevens van de bankpas en pinnen daarna bij een geldautomaat. Dus vraag áltijd naar legitimatie, check of er een collectevergunning is afgegeven, maar bovenal volg uw gevoel. ‘Bij twijfel niet doen.’