BrinQ

BrinQ is een project waarin inwoners konden meedenken over de visie op beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In maart 2018 is de visie op de openbare ruimte vastgesteld door de gemeenteraad van Westerveld. Nu werken gemeente en inwoners samen aan de uitvoering van de visie.

Voor dit project is een speciale, tijdelijke website gemaakt met heel veel informatie, verslagen, foto-impressies van expedities et cetera.

Logo BrinQ