Kolonie-Belvedereproject

De koloniën van weldadigheid - het gebied rond Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord - zijn door de overheid aangewezen als ‘Belvederegebied’.

Belvedere

Dit betekent dat er subsidie beschikbaar is om het historische erf- en gedachtegoed van de Maatschappij van Weldadigheid te beschermen en het gebied te ontwikkelen. Provincie Drenthe, gemeente Westerveld en de Maatschappij hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld onder de noemer: ‘Erfgoed Westerbeeksloot’, Kolonie Belvedereproject.

Drie pijlers

Het plan steunt op drie pijlers, namelijk:

  1. verbreding van de functionaliteit van het gebied;
  2. het geven van een nieuwe impuls aan landschapsinrichting;
  3. bebouwing en het versterken van de positie van de Maatschappij van Weldadigheid als hoeder van het erfgoed en regisseur bij de ontwikkeling van het gebied.

Enkele deelprojecten zijn:

  • de herbouw van verloren gegane koloniewoningen op oorspronkelijke locaties;
  • Gratis-Verf-Actie om woningen in particulier bezit in de originele kleurstelling terug te brengen;
  • ontwikkeling van nieuwe monumenten fiets- en wandelroutes;
  • het plaatsen van ongeveer 50 informatieborden bij monumenten en bezienswaardigheden binnen de koloniën;
  • het ontwikkelen van nieuwe educatieve programma’s voor scholieren.

Meer informatie