Kolonie-Belvedereproject

De koloniën van weldadigheid - het gebied rond Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord - zijn door de overheid aangewezen als ‘Belvederegebied’.

Belvedere

Dit betekent dat er subsidie beschikbaar is om het historische erf- en gedachtegoed van de Maatschappij van Weldadigheid te beschermen en het gebied te ontwikkelen. Provincie Drenthe, gemeente Westerveld en de Maatschappij hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld onder de noemer: ‘Erfgoed Westerbeeksloot’, Kolonie Belvedereproject.

Drie pijlers

Het plan steunt op drie pijlers, namelijk:

  1. verbreding van de functionaliteit van het gebied,
  2. het geven van een nieuwe impuls aan landschapsinrichting en
  3. bebouwing en het versterken van de positie van de Maatschappij van Weldadigheid als hoeder van het erfgoed en regisseur bij de ontwikkeling van het gebied.

Enkele deelprojecten zijn:

  • de herbouw van verloren gegane koloniewoningen op oorspronkelijke locaties,
  • Gratis-Verf-Actie om woningen in particulier bezit in de originele kleurstelling terug te brengen,
  • ontwikkeling van nieuwe monumenten fiets- en wandelroutes,
  • het plaatsen van ongeveer 50 informatieborden bij monumenten en bezienswaardigheden binnen de koloniën en
  • het ontwikkelen van nieuwe educatieve programma’s voor scholieren.

Meer informatie