Life-project Drents-Friese Wold en Leggelderveld

Met het project 'More water for wet habitat types in Drents-Friese Wold & Leggelderveld' wordt ingezet op forse verbetering van het natuurgebied, onder meer door uitvoering van watermaatregelen in het hart van Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Er is een bestuurscommissie ingesteld om dit Europese project ter hand te nemen. In deze bestuurscommissie zijn vertegenwoordigd: provincie Drenthe, provincie Fryslân, gemeente Ooststellingwerf, gemeente Westerveld, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân en het Recreatieschap Drenthe. Wethouder Geertsma vertegenwoordigt Westerveld in de bestuurscommissie.

Meer informatie over het project staat op de site van het Nationaal Park Drents-Friese Wold

Het project is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van LIFE+ het Europese financieringsinstrument voor de instandhouding van Natura-2000 gebieden.

Life logo  Logo Natura 2000