Piet Soerplein Havelte

De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan de herinrichting van het Piet Soerplein in Havelte.

Verbinden, versterken en vinden

Dit zijn de kenmerken van het Ruimtelijk Actieplan Havelte. De afgelopen jaren heeft de dorpsgemeenschap Havelte het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie en het vervaardigen van een ontwerp voor de herinrichting van het Piet Soerplein. Het afgelopen jaar heeft de gemeente Westerveld samen met de Dorpsgemeenschap het initiatief genomen om een van de projecten uit het Ruimtelijk Actieplan, namelijk het Piet Soerplein verder uit te werken.

In een breed participatietraject met de bewoners en ondernemers is er in 2017 een aantrekkelijk ontwerp opgesteld. Een plek die hopelijk een belangrijke onderdeel gaat vormen van het DNA van Havelte. Een plein waar verblijven, versterken en vinden de symboliek gaat vormen voor ontmoeting.  

Karakteristieke elementen van het ontwerp zijn onder andere een stevige groene kraag rond de centrale pleinruimte in combinatie met een bijzondere zit rand, en het ver groenen van de aanloopstraten. Daarnaast is behoud van bereikbaarheid van de dorpskern en winkels een essentieel element. 

Planning

De uitvoering is in volle gang.

Documenten

Ga naar Documenten voor meer informatie.