Ruimtelijk Actieplan Havelte

De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

Verbinden, versterken en vinden

Dit zijn de kenmerken van het Ruimtelijk Actieplan Havelte. De afgelopen jaren heeft de dorpsgemeenschap Havelte het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie. Het actieplan is de uitkomt van een breed participatietraject (in 2017) met de bewoners en ondernemers in Havelte. Karakteristieke elementen van het ontwerp zijn onder andere een stevige groene kraag rond de centrale pleinruimte in combinatie met een bijzondere zitrand, en het vergroenen van de aanloopstraten. Daarnaast is behoud van bereikbaarheid van de dorpskern en winkels een essentieel element. 

Planning

Herinrichting Piet Soerplein

Afgerond

Herinrichting Beukenlaan, Hofweg, Molenkampweg en Molenparkje

Definitief ontwerp gereed, meer informatie

Herinrichting Brink

Definitief ontwerp gereed, Uitvoering vanaf eind februari / begin maart 2019

Herinrichting Brink    

Het ontwerp voor de herinrichting Brink in Havelte is definitief. Tijdens de eerste inloopbijeenkomst op 26 juni 2018 zijn de ideeën en wensen geïnventariseerd. Op de vervolgbijeenkomst op 26 september 2018 lag het definitieve ontwerp voor met de keuze: voetpad aan de even zijde met één oversteek of voetpad aan de oneven zijde met 4 oversteken.
Tijdens de goedbezochte inloopavond heeft de meerderheid aangegeven dat de variant met voetpad aan de even zijde de voorkeur heeft. Consequentie hiervan is dat de rijbaan van de Dorpsstraat verlegd moet worden om ruimte te creëren. In dezelfde periode worden meerdere bomen gekapt en worden na de kap weer enkele bomen aangeplant, zodat de waardevolle Brink weer klaar is voor de toekomst.

Documenten

De definitieve tekeningen zijn te raadplegen via onderstaande links. Heeft u vragen over het definitieve ontwerp? Neem dan contact op met de gemeente.