Reconstructie wegen Lhee

In het van najaar 2019 zijn de definitieve ontwerpen voor de reconstructie van de wegen in Lhee vastgesteld en aan de omwonenden gepresenteerd. Het gaat om de volgende wegen:

Het gaat om de volgende wegen:

  • De Oude Hoogeveensedijk (vanaf de Bosrand);
  • De doorgaande rijbaan door Lhee tot de kruising met de Oosteresweg;
  • De kruising met de Oosteresweg tot aan de komgrens (nabij Lhee 58).

Het ontwerp is inmiddels definitief en is hier te downloaden.

Maandag 10 februari 2020 start de aannemer met de werkzaamheden. Omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld.