Reconstructie wegen Lhee

Afgelopen voorjaar is samen met de inwoners en ondernemers uit Lhee een ontwerp gemaakt voor de reconstructie van een aantal wegen in Lhee.

Het gaat om de volgende wegen:

  • De Oude Hoogeveensedijk (vanaf de Bosrand);
  • De doorgaande rijbaan door Lhee tot de kruising met de Oosteresweg;
  • De kruising met de Oosteresweg tot aan de komgrens waar de straatwerkzaamheden van afgelopen najaar zijn gestopt.

Het ontwerp is inmiddels definitief en is hier te downloaden.

Aandachtspunten ontwerp

Uit de twee inloopbijeenkomsten die zijn georganiseerd, zijn veel ideeën, tips en wensen naar voren gekomen. De meest voorkomende reacties zijn; hoge snelheid verkeer, gevaarlijke kruispunten, geluidsoverlast van grasbetontegels en kapot gereden bermen en wegverharding. Hieronder lichten wij een aantal ontwerpkeuzes toe:

Kruispunten met punaises

De kruispunten binnen de komgrenzen van Lhee worden als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. In het ontwerp is de keuze gemaakt om gelijkwaardige aansluitingen te maken met een verhoogde cirkel van granietkeitjes (punaise). Het remt de snelheid van auto’s, laat zien dat er sprake is van een kruising en draagt daarmee bij aan de verkeersveiligheid.

Verhoogde drempel t-splitsing Oude Hoogeveensedijk- Bosrand

De komgrens van Lhee (ter plaatse van het 30/60 zonebord), wordt richting de t-splitsing Oude Hoogeveensedijk-Bosrand verplaatst. Hierdoor ontstaat er een natuurlijke overgang naar het gebied waar de toegestane snelheid lager is.

Bermversteviging middels grasbetontegels

Veel opmerkingen gingen ook over de bermen. De bermen zijn kapot gereden of de geribbelde grasbetontegels, die schades voorkomen, veroorzaken geluidsoverlast. In binnenbochten en op enkele plaatsen langs de rijbaan passen we een vlakke grasbetontegel toe om bermschades te voorkomen. Door de lage snelheid in bochten, samen met de vlakke grasbetontegel, verwachten we weinig geluidsoverlast.

Keuze verlichting en inrichting weg tussen Lhee 100 en 101

Tijdens de 2de inloopbijeenkomst is een voorstel gedaan over de toe te passen lantarenpalen én voor de inrichting van de weg tussen Lhee 100 en 101 als fietspad. Beide voorstellen zijn zeer wisselend ontvangen, daarom zijn de keuzes nogmaals voorgelegd aan de belanghebbende inwoners middels een keuzeformulier. De opties waarop het meeste wordt gestemd die worden toegepast.

Vervolg

De verwachting is dat in september 2019 de werkzaamheden starten. Zodra de exacte uitvoeringsdata en fasering bekend zijn, of wanneer er belangrijke informatie bekend is, worden de belanghebbenden weer op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken.