Ruimtelijk Actieplan Havelte

De gemeente Westerveld werkt samen met de dorpsgemeenschap Havelte aan het Ruimtelijke Actieplan Havelte.

Verbinden, versterken en vinden

Dit zijn de kenmerken van het Ruimtelijk Actieplan Havelte. De afgelopen jaren heeft de dorpsgemeenschap Havelte het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie. Het actieplan is de uitkomt van een breed participatietraject (in 2017) met de bewoners en ondernemers in Havelte. Karakteristieke elementen van het ontwerp zijn onder andere een stevige groene kraag rond de centrale pleinruimte in combinatie met een bijzondere zitrand, en het vergroenen van de aanloopstraten. Daarnaast is behoud van bereikbaarheid van de dorpskern en winkels een essentieel element. 

Planning

Herinrichting Piet Soerplein

Afgerond

Herinrichting Beukenlaan, Hofweg, Molenkampweg en Molenparkje

Afgerond

Herinrichting Brink

Afgerond

Herinrichting Havelter Schapendrift, Meidoornlaan en Schukkingpad (gedeeltelijk)

Start uitvoering naar verwachting juni 2021


Herinrichting Havelter Schapendrift en Meidoornlaan en Schukkingpad (gedeeltelijk)  

Met de aanpak van de Havelter Schapendrift pakken gemeente Westerveld en dorpsgemeenschap Havelte, de volgende fase van het Ruimtelijk Actieplan Havelte op. Vanuit de huidige klimaatinzichten is er naar een breder gebied gekeken, dan alleen de Havelter Schapendrift. Er is gebleken dat de Meidoornlaan en Schukkingpad door de bestaande hoogteligging een kwetsbaar gebied is in het veranderende klimaat, met meer kans op extreme buien of langdurige droogte. Daarom is besloten om gelijktijdig met de Havelter Schapendrift ook de Meidoornlaan en het Schukkingpad (gedeeltelijk) aan het plangebied toe te voegen en zo te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van deze omgeving. Om dit gebied toekomstbestendig te maken is het ook nodig om het hemelwater te scheiden van het vuilwater. Daarom wordt er een extra riool gelegd, waarop het hemelwater van straat en van de woningen / percelen op aangesloten wordt. Samen met de aanwonenden is er een inrichtingsplan voor dit gebied gemaakt.

Documenten

De definitieve tekeningen zijn te raadplegen via onderstaande link. Heeft u vragen over het definitieve ontwerp? Neem dan contact op met de gemeente.