Sociale vernieuwing in Frederiksoord en omgeving

De gemeente Westerveld gelooft in een wereld waarin iedereen ertoe doet, gehoord wordt en bijdraagt aan de samenleving. In een wereld waarin de mens voorop staat. Samen met inwoners, ondernemers, organisaties en onderwijs willen wij zorgen voor een prettig, veilige en gezonde leefomgeving.

Een rijke geschiedenis, een weldadige toekomst

Wat ons daarbij inspireert is de unieke geschiedenis die deze omgeving kenmerkt. In Frederiksoord, op de plek waar het in 1818 allemaal begon en Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid oprichtte, de basis gelegd voor de huidige verzorgingsstaat. Het is van grote betekenis geweest voor Nederland als geheel, voor het gebied en voor iedere nazaat als individu. Niet voor niets zijn de Koloniën van Weldadigheid genomineerd voor een UNESCO werelderfgoedstatus.

Frederiksoord heeft de ambitie om zich, ook nu, in de hedendaagse maatschappij te ontwikkelen tot een centrum, hét voorbeeld, van sociale vernieuwing in de regio en in Nederland. Van proefkolonie naar proeftuin. Waar ruimte is om nieuwe manieren te mogen ontdekken die bijdragen aan een duurzame samenleving waarin iedereen meedoet.

Sociale vernieuwing

De ambitie van Maatschappij van Weldadigheid sluit volop aan op die van de gemeente Westerveld. Het is dan ook meer dan logisch dat we aanjager zijn in het proces van sociale vernieuwing. Wij willen leren door kleinschalig in de praktijk te experimenteren. Dit doen wij door in Frederiksoord samen op te trekken met de Maatschappij van Weldadigheid, Provincie Drenthe, ondernemers, inwoners en onderwijsinstellingen. Dit doen we op het terrein van gezondheid, voeding, zorg, participatie, werken, wonen en leren. In de gehele gemeente, want sociale vernieuwing is niet dorps gebonden.

Een kijkje in de keuken

Bent u nieuwsgierig hoe ondernemers in omgeving Frederiksoord vanuit idealen ondernemen en zich inzetten voor hun medemens? In deze drie filmportretten vertellen zij over hun aanpak:

  • Ruud Slot over de kansen en mogelijkheden van de academie voor wonen, werken en leren;
  • Jan Meijer over de waarde van het leerwerkbedrijf en zorgboerderij het Kiemhuis;
  • Ronald Visser over het succes van het bedrijfsverzamelgebouw 't Werkt.

Meer informatie over de geschiedenis en het toekomstbeeld van de Maatschappij van Weldadigheid.

Samen aan de slag

Bent u geïnteresseerd? Ziet u kansen of mogelijkheden? Neem contact met de programmaleider sociale vernieuwing – ontwikkeling Frederiksoord te bereiken via info@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521