Kinderopvang

Overzicht van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

De Wet kinderopvang en peuterspeelzalen regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

Vormen van kinderopvang

Er zijn vier vormen van kinderopvang: dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzaal.

Dagopvang

Dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf waar kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende een of meer dagdelen per week het hele jaar door kunnen worden opgevangen.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 vóór en na schooltijd en in de vakanties, tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

Peuterspeelzaal

De doelstelling van het peuterspeelzaalwerk is het in groepsverband en onder deskundige leiding stimuleren van het spel en de algemene ontwikkeling van peuters. De peuterspeelzalen hebben een gekwalificeerde leidster. De gemeente wil graag dat peuters hier elkaar ontmoeten, spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een signaleringsfunctie is eveneens aanwezig. Ook is er een educatiemogelijkheid voor risicokinderen, de Voor- en Vroegschoolse Educatie (de zogenaamde VVE).

Kinderopvang starten of een wijziging doorgeven

Wilt u één van de bovengenoemde vormen van kinderopvang exploiteren? Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie en kunt u een aanvraagformulier versturen.

Handhaving

Er is een gemeentelijk handhavingsbeleid voor kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:

Handhavingsbeleid Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen