Westerveld in Actie!

De kernenaanpak Westerveld in Actie heeft als doel een gezonde leefstijl voor alle inwoners, met speciale aandacht voor kwetsbare doelgroepen. In Diever, Dwingeloo, Havelte, Vledder en Wilhelminaoord zijn werkgroepen actief die in samenwerking met de beweegcoaches uitvoering geven aan dit doel.