Bibliotheken

In de gemeente Westerveld zijn vier bibliotheken: in Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder.

Bibliotheekbeleid

Net als in andere gemeenten is het ook in Westerveld belangrijk om het bibliotheekwerk opnieuw onder de loep te nemen. Enerzijds als direct gevolg van opgelegde bezuinigingen op het bibliotheekwerk, anderzijds omdat de tijden veranderen en bijvoorbeeld de digitale ontwikkelingen een steeds grotere vlucht nemen. Het bibliotheekwerk gaat met de tijd mee en vindt ook binnen alle nieuwe ontwikkelingen haar plaats, misschien ook juist dankzij de digitale snelweg.

Toekomstvisie bibliotheek 2012-2020

In de notitie Bibliotheekwerk Westerveld 2012-2020 is voor Westerveld een toekomstvisie beschreven mede aan de hand van zes beleidsvoornemens. De komende tien jaren laten - in het kort - de volgende ontwikkeling zien:

  • de bibliotheek in Westerveld ontwikkelt zich tot een kernbibliotheek en is een goed geoutilleerde bibliotheekvoorziening in de gemeente
  • de fysieke bibliotheekvoorziening wordt omgezet naar een functionele bibliotheekvoorziening
  • doelgroepenbeleid is gericht op jeugd: meer dienstverlening op school en op ouderen: onderzoek naar dienstverlening aan en bereik van ouderen en aanwezigheid daar waar ouderen zijn
  • de bibliotheek wordt centraal en digitaal ondersteund, lokaal gedragen en uitgevoerd financieel minder inzet van gemeentemiddelen vanaf 2012.
  • Vervolgens inzet van bestaande middelen voor de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening, in een financieel stabiele situatie.

Op deze manier blijft de bibliotheek toekomstbestendig en in stand als belangrijke voorziening in de gemeente. Overigens moet er een slag om de arm gehouden worden met betrekking tot de beschikbare financiële middelen voor het bibliotheekwerk in de toekomst en daarmee de exacte uitvoering van deze notitie.

De gemeenteraad van Westerveld heeft de notitie Bibliotheekwerk in Westerveld 2012–2020 op 8 mei 2012 vastgesteld.