Monumentenzorg en archeologie

Met 8 beschermde dorpsgezichten en bijna 300 beschermde rijks-, provinciale-, en gemeentelijke monumenten is Westerveld één van de grootste plattelands-monumentengemeenten van Nederland.

Een status waar we erg trots op zijn!

Advies en ondersteuning

De gemeente ziet de eigenaren van monumenten dan ook terecht als 'schatbewaarders' van Westerveld, en probeert eigenaren en bewoners zo goed het kan met advies en ondersteuning bij te staan.

Dit vertaalt zich in de organisatie van informatiebijeenkomsten voor monumenteneigenaren en -bewoners, maar ook door het faciliteren van publieks- erfgoedevenementen zoals de Europese Open Monumentendagen, die ieder jaar in het tweede weekeinde van september worden georganiseerd.

Meer informatie

Op de onderliggende pagina's leest u meer informatie over het erfgoedbeleid van de gemeente Westerveld: