BNG Erfgoedprijs en Anno Drenthe

In 2011 heeft de gemeente Westerveld de BNG Erfgoedprijs gewonnen en is daarmee uitgeroepen tot beste erfgoedgemeente van Nederland.

De gemeente Westerveld is daarmee uitgeroepen tot 'Beste erfgoedgemeente van Nederland'. Toenmalig wethouder Anry Kleine Deters kreeg de prijs (een bedrag van € 25.000,-, een oorkonde en een juryrapport) uitgereikt door toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra.

Het prijzengeld dat aan de BNG Erfgoedprijs is verbonden, wordt ingezet om de toegankelijkheid van ons erfgoed voor het publiek, te vergroten. In 2013 en 2014 zijn twee publieksboeken verschenen over cultuurhistorie en archeologie. Daarnaast is er een speciaal erfgoedkanaal geopend onder de titel 'Het nationale park van Drenthe' op de website www.annodrenthe.nu. Hier kunt u apps en routes downloaden.

BNG Erfgoedprijs

De BNG Erfgoedprijs is in het leven geroepen om de inzet van gemeenten die cultuurhistorie in brede zin gebruiken als onderlegger van lokaal beleid te belonen en andere gemeenten in Nederland te stimuleren. Hoofdsponsor van de prijs is het Cultuurfonds BNG.

Juryrapport

Westerveld kreeg van de jury lovende woorden. Ondanks weinig financiële middelen voor erfgoed heeft Westerveld een veelzijdig en actief erfgoedbeleid weten te ontwikkelen. Westerveld gebruikt cultuurhistorie als drager voor haar identiteit en als verbindende factor tussen haar kernen. Inwoners worden actief betrokken en zijn enthousiaste deelnemers aan processen en projecten.

Het erfgoedbeleid wordt krachtig gecommuniceerd, bijvoorbeeld door speciale folders als ‘Westerveld Monumentaal op de kaart’ en ‘Westerveld rijk aan levendige historie’. Ook is er jaarlijks is er een informatieavond voor eigenaren van monumenten en andere betrokkenen.

Lees het volledige juryrapport op de website van de BNG Erfgoedprijs.