Europees Erfgoedlabel voor de Koloniën van Weldadigheid?

De Ministerraad heeft op voorstel van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van Engelshoven ingestemd dat Nederland samen met België de Koloniën van Weldadigheid bij de Europese Unie voordraagt voor een Europees Erfgoedlabel. In Drenthe heeft alleen het herinneringskamp Westerbork dit label. Wat het Europees Erfgoedlabel inhoud, leest u op deze pagina. Eind 2019 wordt duidelijk of het label wordt verleend.

Met het besluit van de Ministerraad neemt het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur voor deze voordracht over. De koloniën werden gevormd in de tijd dat Nederland en België nog één land waren. Nederland en België doen daarom de voordracht gezamenlijk. De vijf Nederlandse koloniën, waaronder Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord, worden samen met de twee Vlaamse koloniën voorgedragen voor de titel. Eind februari zal België, mede namens Nederland, de voordracht indienen. Naar verwachting besluit de Europese Commissie aan het eind van het jaar over de nominatie.

Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Het Europees Erfgoedlabel geeft een beeld van de gezamenlijke geschiedenis en cultuur van Europa en wil hiermee bijdragen aan de dialoog  tussen de Europese Unie en haar burgers. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren. In het Nederland hebben op dit moment het Vredespaleis, Westerbork en het Verdrag van Maastricht het label al. De nominatie is gedaan door de gezamenlijke bezoekerscentra in de Koloniën van Weldadigheid (waaronder het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord), op ininitiatief van België.

Raakt dit de UNESCO-werelderfgoednominatie?

Nee. Deze combinatie gebeurt vaker, de labels kunnen rustig naast elkaar bestaan. Er zijn meerdere voorbeelden van EHL sites die ook UNESCO Werelderfgoed zijn. UNESCO werelderfgoed gaat vooral over fysiek erfgoed en de instandhouding ervan, en heeft een universele wereldwijde meetlat. Bij EHL gaat het allereerst over betekenis, verhaal, en over de rol die iets speelt op Europees niveau (cultuur, geschiedenis en integratie).

De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.