Gemeentelijke monumenten

De gemeente Westerveld beschikt over een gemeentelijk monumentenregister.

Dat is op zich niet bijzonder; wel bijzonder is dat deze gemeentelijke lijst geheel op vrijwillige deelname van de betrokken eigenaren en bewoners is gebaseerd.

Vrijwillige monumentenlijst

Binnen de gemeente Westerveld kenden we al rijksmonumenten en provinciale monumenten. Een gemeentelijke monumentenlijst is niet bijzonder en komt landelijk wel meer voor. Wel bijzonder is, dat de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Westerveld op basis van vrijwillige medewerking van de betrokken monumentenbewoners en -eigenaren is opgesteld. Het is de eerste keer in Nederland dat een officiële monumentenlijst op vrijwillige basis wordt samengesteld.

In de zomer van 2013 zijn ruim 130 bijzondere objecten en gebouwen door erfgoedspecialisten van Het Oversticht in Zwolle bezocht. Daaruit is een groslijst ontstaan van 64 panden en objecten, die bijzonder genoeg zouden zijn om in aanmerking te komen voor de status van 'vrijwillig gemeentelijk monument'. Alle betrokken eigenaren en bewoners zijn vervolgens door de gemeente aangeschreven om tijdens een druk bezochte bewonersinformatieavond mee te praten over het initiatief om tot een volwaardige, vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst te komen. Aan de hand van de op deze avond verzamelde informatie zijn vervolgens 57 panden en objecten opgenomen op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst.

Deze lijst is in december 2014 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Westerveld. Om het vrijwillige karakter van deelname door eigenaren en bewoners te benadrukken, is de gemeentelijke erfgoedverordening eveneens aangepast en vastgesteld door de gemeenteraad. De oude erfgoedverordening voorzag namelijk niet in een 'vrijwillige' monumentenlijst.

De vrijwillige monumentenlijst van de gemeente Westerveld is niet 'statisch'. Dat betekent, dat de lijst meebeweegt met vragen en verwachtingen van het publiek. Eén keer per jaar is er een zogenaamd 'ijkmoment' opgenomen waarop de lijst kan worden bijgewerkt. Er kunnen bijvoorbeeld panden of objecten van de lijst afvallen en, als hier aanleiding voor bestaat, ook worden toegevoegd.

Pand laten opnemen of verwijderen

Denkt u dat u in het bezit bent van een potentieel gemeentelijk monument? Dan kunt u contact opnemen met het bureau monumentenzorg van de gemeente Westerveld. Stelt u opname op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst niet langer op prijs? Dan volstaat een brief gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van uw contact- en adresgegevens met het verzoek om het pand uit het gemeentelijke monumentenregister te verwijderen. Vanaf dat moment zijn eventuele voordelen of acties bedoeld in het voordeel van eigenaren en bewoners voor u echter ook niet meer van toepassing en kan mogelijk ook het verplichte energielabel weer van toepassing zijn.

Wat betekent de opname van uw pand of object voor u?

De 'vrijwillige' status impliceert dat zaken, waarvoor u normaal gesproken geen vergunning nodig hebt, ook na opname op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst niet mag veranderen. Wel zal de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij voorkomende aanvragen voor een omgevingsvergunning kijken of er eventueel cultuurhistorische waarden in de knel komen.

Door de opname van uw pand of object op de vrijwillige gemeentelijke monumentenlijst, vervalt voor u de verplichting voor het energielabel.