Subsidie voor structurele activiteiten

Organiseert uw stichting of vereniging op structurele basis activiteiten die de gemeente voor haar inwoners belangrijk vindt? Dan kunt u in aanmerking komen voor een structurele subsidie.

Voorwaarden

Het gaat hier om activiteiten die meer dan € 5.000,- kosten. Deze subsidies moeten achteraf financieel verantwoord worden.

Doe de aanvraag uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het jaar waarover u de subsidie vraagt. De gemeente neemt aanvragen die daarna binnenkomen niet meer in behandeling.

Aanvraag

U vraagt de structurele subsidie aan via het aanvraagformulier subsidie structurele activiteiten (PDF - 76 kB). Dit is een subsidie om activiteiten van structurele aard uit te kunnen voeren.

Meer informatie

Algemene subsidieverordening