Verkiezingen 2018

  • Informatie voor politieke partijen

    Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de verkiezingen in 2018 voor de gemeenteraad van Westerveld, moet u de volgende stappen doorlopen.

  • Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

    Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Uitgelicht