Gemeenteraad

Informatie over de gemeenteraadsverkiezing waarvoor u kunt stemmen op 21 maart 2018.

 • Stappenplan voor deelneming

  Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de verkiezingen in 2018 voor de gemeenteraad van Westerveld, moet u de volgende stappen doorlopen.

 • Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

  Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

 • Kandidaatstelling

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld maakt het volgende bekend.

 • Registratie aanduiding politieke groepering

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 5, van de Kieswet, heden in het gemeentehuis ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering waarmee deze groepering op de kandidatenlijst wil worden vermeld.

  DSSW/SW


  Plaats: Diever
  Datum: Donderdag 21 december 2017

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld.

  H. Jager

 • Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit het volgende bekend.

 • Stemmen bij volmacht

  De burgemeester van Westerveld maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Westerveld op woensdag 21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd.

 • Ter inzagelegging kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op maandag 5 februari 2018 ingeleverde en op dinsdag 6 februari 2018 door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten - met de vereiste ondersteuningsverklaringen - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd.

 • Stemhulp

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard is het helemaal aan de kiezer, of hij of zij gebruik maakt van het kiesrecht. En ook is de uiteindelijke keus voor een partij en een kandidaat, geheel persoonlijk.