Stemhulp MijnStem

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard is het helemaal aan de kiezer, of hij of zij gebruik maakt van het kiesrecht. En ook is de uiteindelijke keus voor een partij en een kandidaat, geheel persoonlijk.

Wie nog niet weet, welke partij en welke persoon zijn/haar stem krijgt, kan zich op verschillende manieren oriënteren en laten informeren. Bijvoorbeeld: de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende politieke partijen bestuderen, de websites van de deelnemende partijen bezoeken, bijeenkomsten en debatten bijwonen óf een digitale stemhulp invullen.

De zes partijen die 21 maart 2018 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westerveld, hebben gekozen voor de digitale stemhulp MijnStem. Op de website van MijnStem krijgt u 24 stellingen voorgelegd die ook door de deelnemende partijen beantwoord zijn. Het programma berekent op basis van de 24 stellingen, welke partij het meest bij u past.

Naar MijnStem

Stemhulp MijnStem